75794621.jpg 23732866771.jpg  21944051561.jpg  4529101551.jpg
KEJAYA jurutera penting dan besar kepada kemajuan negara. Tanpa jerutera, siapakah akan merancang dan mereka projek-projek seperti pengsiran, jalan raya, jambatan, perlombongan, jana kuasa dan kilang?

Malah tugas mereka meliputi kajian dan pembangunan, penbinaan, penyenggaraan dan pengawalan, pengeluaran, perundingan, pengurusan serta latihan.

Apa itu kejuruteraan? Kejuruteraan secara umumnya ialah penggunaan pengetahuan sains dan matematik untuk menyelesaikan masalah-masalah praktikal.

Pengetahuan itu digabungkan dengan pengalaman yang dipraktikkan sebaik-baiknya mengunakan bahan dan sumba semula jadi.

Jurutera ialah individu yang terlatih dalam mereka, membuat dan mungguna (menjaga) jentera atau terlatih dalam mana-mana cabang kejuruteraan seperti jurutera awam, elektrik dan kapal terbang.

Meraka perlu menitikberatkan inovasi mengenai komposisi sesuatu produk dan suktur, mengubah idea-idea baru kepada realiti, menyesaikan masalah-masalah kemahuan dan kehendak manusia, memperbaiki kaedah-kaedah sedia ada dan merintis kaedah baru dengan menekankan pengetahuan saintifik, kebolehan dan kepandaian yang kereatif.

Pelbagai pengkhususan di bidang kejuruteraan  ditawarkan oleh institusi pengajian tinggi tempatan atau luar negara. 

Di antara pangkususan itu ialah kejuruteraan awam, elektrik, elektronik dan sistem, kimia, proses, sumber asli, (more…)

Advertisements